2016-09-15

Цени за счетоводни услуги

Цени за текущо (месечно) счетоводно обслужване

За фирми с до 5 служители и до 50 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС
150.00 лв.
За фирми с до 5 служители и с от 50 до 150 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС250.00 лв.
За фирми, извън горепосочените и нерегистрирани по ЗДДСпо договаряне
За фирми с до 5 служители и до 50 документа месечно, регистрирани по ЗДДС250.00 лв.
За фирми с до 5 служители и от 50 до 150 документа месечно, регистрирани по ЗДДС400.00 лв.
За фирми с над 5 служители и над 150 документа месечно, регистрирани по ЗДДС, със сделки извън България, възстановяване на ДДС, специфични режими, интрастат и други особеностипо договаряне
*** Цените са без ДДС
*** Документ е: фактура, платежен документ, протокол, сметка за изплатени суми, договор, ведомост, командировъчно.
*** Цената включва текуща обработка на документите, изготвяне и подаване на декларации в НАП,НСИ, НОИ, изготвяне на ГФО

 

Цени за еднократни счетоводни услуги

Доброволна регистрация по ЗДДС100 лв.
Задължителна регистрация по ЗДДС150 лв.
Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО и декларация към НСИ за фирми без дейност50 лв.
Подаване на нулева справка декларация по ЗДДС30 лв.
Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с включени до 3 приложения и до 3 служебни бележки (без Еднолични търговци)50 лв.
Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с повече от 3 приложения и 3 служебни бележки и други случаи (без Еднолични търговци)70-100 лв.
Изготвяне на годишна декларация обр. 6 от Наредба Н-8 за самоосигуряващи се лица15 лв.
Изготвяне на годишна декларация обр. 1 от Наредба Н-8 за самоосигуряващи се лица15 лв.
Еднократна консултация20 лв.

Назад

error: