Счетоводна къща логиком плюс

Услуги

Услугите, които предлагаме:
Go to Счетоводство

Счетоводство

 • Класиране и обработка на първични счетоводни документи, изготвяне на калкулации, вторични документи и др. във връзка с дейноста на дружеството;
 • Изготвяне и подаване в законноустановения срок на справка-декларация и дневници по ЗДДС по електронен път, VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване в срок на тримесечни декларации за удържани данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Покажи всички

Go to ТРЗ

ТРЗ

 • Изготвяне на всички необходими документи свързани с осигурените лица /персонала трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки и удостоверения, заповеди, длъжностни характеристики и други;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, фишове за заплати;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Покажи всички

Go to Финансови консултации

Финансови консултации

 • Финансов анализ на дейността – парични потоци; анализ на печалбата; анализ на балансовата структура;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Анализ на себестойността и ценообразуване;
 • Подготовка, обосновка и защита на искания за кредит;
 • Възстановяване на ДДС от чужбина

За нас

Разберете повече за Логиком Плюс
Ние се грижим за успеха на Вашия бизнес!

Логиком Плюс ООД е счетоводна къща. От създаването си до днес ние залагаме на индивидуалното отношение и прецизното обслужване на нашите клиенти. Екипът ни е малък, от добре обучени специалисти по финанси, счетоводство, търговско и трудово право. В основата на фирмената политика е конфиденциалността и лоялността към клиентите на дружеството. С по-голямата част от тях са установени дългосрочни партньорски взаимоотношения. Логиком Плюс ООД предлага счетоводни услуги на достъпни цени.

Свържете се с нас - 02/989 20 07 или 0895666423

02/ 989 20 07 // office@logicom-acc.com // logicom@abv.bg
error: