Счетоводна къща логиком плюс

Услуги

Услугите, които предлагаме:
Go to Счетоводство

Счетоводство

 • Класиране и обработка на първични счетоводни документи, изготвяне на калкулации, вторични документи и др. във връзка с дейноста на дружеството;
 • Изготвяне и подаване в законноустановения срок на справка-декларация и дневници по ЗДДС по електронен път, VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване в срок на тримесечни декларации за удържани данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Покажи всички

Go to ТРЗ

ТРЗ

 • Изготвяне на всички необходими документи свързани с осигурените лица /персонала трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки и удостоверения, заповеди, длъжностни характеристики и други;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, фишове за заплати;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Покажи всички

Go to Финансови консултации

Финансови консултации

 • Финансов анализ на дейността – парични потоци; анализ на печалбата; анализ на балансовата структура;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Анализ на себестойността и ценообразуване;
 • Подготовка, обосновка и защита на искания за кредит;
 • Възстановяване на ДДС от чужбина

За нас

Разберете повече за Логиком Плюс
Ние се грижим за успеха на Вашия бизнес!

Логиком Плюс ООД е счетоводна къща. От създаването си до днес ние залагаме на индивидуалното отношение и прецизното обслужване на нашите клиенти. Екипът ни е малък, от добре обучени специалисти по финанси, счетоводство, търговско и трудово право. В основата на фирмената политика е конфиденциалността и лоялността към клиентите на дружеството. С по-голямата част от тях са установени дългосрочни партньорски взаимоотношения. Логиком Плюс ООД предлага счетоводни услуги на достъпни цени. Логиком Плюс ООД притежава сертификат "Лоялна фирма" за 2016г. Вижте сертификата тук.

Свържете се с нас - 02/989 20 07 или 0895666423

02/ 989 20 07 // office@logicom-acc.com // logicom@abv.bg
error: