2016-05-09

Финансови консултации

Назад

  • Финансов анализ на дейността – парични потоци; анализ на печалбата; анализ на балансовата структура;
  • Изготвяне на бизнес план;
  • Анализ на себестойността и ценообразуване;
  • Подготовка, обосновка и защита на искания за кредит;
  • Възстановяване на ДДС от чужбина
error: